About Us

História spol. Kávomaty, s.r.o. siaha do r. 1993, kedy jej zakladateľ Ing. Peter Grondžák umiestnil prvý automat na slovenskom trhu. V roku 1996 zmenila svoju právnu formu na právnickú osobu - spoločnosť s ručením obmedzeným. Od svojho vzniku spoločnosť sa spoločnosť venovala prevažne predaju a prevádzkovaniu vedningových automatov a rýchlo expandovala na celom území Slovenska. 

Dnes má spoločnosť celonárodné pokrytie a zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom piatich pobočiek – Ivánka pri Dunaji, Trenčín, Zvolen, Kežmarok a Košice. Centrála spoločnosti sa nachádza v Kežmarku. V r. 2013 spol. otvorila nový obchodno-marketingovú kanceláriu v Ivánke pri Dunaji. 

Hlavnou činnosťou spoločnosti je oblasť vendingu a OCS, kde spoločnosť ponúka komplexné riešenie pre tento segment. Dynamicky rastúcou činnosťou je aj predaja kávy a čajov pre  segment gastronómie – HoReCa, kde spol. poskytuje ucelený balík služieb opäť formou komplexného riešenia pre zákazníkov.

Profesionálny prístup postavený na viac ako 20 ročnej  expertíze, vysoký stupeň zákazníckeho servisu poskytovaný na celom území Slovenka, komplexné riešenia pre zákazníkov, dôraz na inovácie a environmentálna orientácie sú hlavnými piliermi fungovania spoločnosti.

V r. 2014 spoločnosť revitalizovala svoje logo a uviedla na trh nový vendingový koncept Primo.

Kvalita spoločnosti je overená nielen spokojnosťou viac ako 2000 zákazníkov, ale aj mnohými certifikátmi a oceneniami. Spoločnosti je certifikovaná podľa ISO 9001 a ISO 22000. V roku 2009 získala prestížne ocenenie Zlatý biatek za manažérske výsledky a rozvoj spoločnosti v r. 1997 – 2009.